Venteliste til en bolig i AB Grønnegården

Iflg. AB Grønnegårdens vedtægter skal du indstilles af en andelshaver for at komme på den eksterne venteliste.

Den indstillende andelshaver skal oplyse navn, adresse, postnummer, by, telefon nummer og mailadresse på den pågældende person, som ønsker at være på den eksterne venteliste. Disse informationer sendes til mailadr. kontor@abgg.dk.

Herefter modtager personen en mail med reg. nummer og konto nummer for AB Grønnegårdens ventelistekonto.

Når pengene er indbetalt, sendes dokumentation for overførsel til ovenstående mailadresse.

Der er et gebyr på 250 kr. om året, med fornyelse pr. d. 1. januar uanset tidspunkt for indskrivning.

Årsberetning og økonomioversigt

Der vil efter generalforsamling 27/10 2021 hurtigst muligt blive lagt årsberetning, årsregnskab, samt en kort beskrivelse af nøgle tal op på denne side.